Maskun Kalustetalo Oy KATSO TARJOUSTUOTTEET!
Etusivu Asiakaspalvelu Kameravalvonnan rekisteriseloste

KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maskun Kalustetalo Oy Yhteystiedot: Maskuntie 224, 21250 MASKU Yhteydenotot asiakastietorekisteriin liittyen: asiakaspalvelu@masku.com / 020 1211 200

2. Rekisterin nimi ja sijainti

Maskun Kalustetalo Oy:n Kameravalvontarekisteri

Maskun Kalustetalo Oy:n logistiikkakeskus, Gneissitie 1, 04600 Mäntsälä

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Kameroiden avulla valvotaan logistiikkakeskuksen tonttialuetta ja sisätiloissa purku- ja lähtöovien aluetta. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä.

Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueella toimivien ja vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen, rikosten ennaltaehkäisy, omaisuuden suojaaminen sekä auttaa estämällä asiattomien henkilöiden ja ajoneuvojen pääsy logistiikkakeskuksen alueelle.

4. Rekisterin tietosisältö

Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle. Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentama videokuva logistiikkakeskuksen mukaiselta alueelta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle. Murron, ilkivallan, väärinkäytösten tai muun selvityksen takia Maskun Kalustetalo Oy:n logistiikan ja kiinteistöistä vastaavalla johdolla on käyttöoikeus tallenteisiin.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Valvontakameroiden ohjauskeskukset ja kovalevyt sijaitsevat kiinteistövalvomossa, joihin pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä. Tietoa säilytetään noin 1 kk:n ajan, jonka jälkeen tiedot ja tallenteet poistetaan.

8. Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä.

9. Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä